Forældrebestyrelse/forældreråd

Bestyrelsen i Dagtilbud Vemmelev er sammensat af forældre og ansatte fra begge Gårde, altså en fælles bestyrelse.

De forældrevalgte er alle valgt via forældrerådene fra begge gårde. 

Fællesbestyrelse for Dagtilbud Vemmelev pr. 1. november 2019

  • Regitze Larsen – Vejsgården tlf. 20499409.
    schioedtz@gmail.com (Ane Skovmus og Vilfred Skovugle) 
  • Anette Knop – Vejsgården tlf. 22252520
    Anetteknop@hotmail.com (Lars Christian Skovmus & Bertram Skovugle) 

Opgaver

Bestyrelsens opgaver består bl.a. i at udarbejde fælles principper/politikker for hele Dagtilbud Vemmelev, samt skal de forholde sig til diverse høringssvar, budget og lign.
Bestyrelsen har møde 4-6 gange årlig og møderne holdes på Nygården på fællesleder kontoret fra kl. 19 - 21.

Desuden er der et årligt temamøde med udvalgspolitikere.
Bestyrelsen er tillige repræsenteret ved ansættelse af personale til gårdene. 

Forældreråd i Nygården pr. 1. november 2018

Siden er sidst opdateret 30. november 2019