Forældresamarbejde

Alle forældre tilbydes en opstartssamtale, og derefter tilbydes trivselssamtale efter 3 - 6 måneder samt en samtale i forbindelse med barnet fylder 2 år.

Alle børnehavebørn mellem 3 ½ og 4 år.

Alle storgruppebørn i det sidste år, i forbindelse med brobygning til skolen.

Desuden holder vi samtaler efter hver TOPI-scoring i marts og september, hvis barnet scorer i gul eller rød position, indkaldes til en trivsels/udviklingssamtale.

Siden er sidst opdateret 9. juli 2020