Fælles ledelse

I Dagtilbud Vemmelev har vi 2 Gårde - Vejsgårdparken og Nygården. Der er ansat en daglig pædagogisk leder i Vejsgården. og en stedfortrædende i Nygården, som begge refererer til fællesleder.

Dette betyder, at vi har

  • fælles forældrebestyrelse
  • fælles politikker
  • fælles personaleaktiviteter
  • feriesammenlægning
  • ansættelse i Dagtilbud Vemmelev
  • børnene har plads i institutionen Dagtilbud Vemmelev
Daglig pædagogisk leder er tilknyttet Vejsgården med ca. 17 timer til ledelse og 20 børnetimer.
 
Fællesleder er overordnet leder for de 2 Gårde. Fælleslederen er fysisk placeret på Nygården.