Samarbejdspartnere

I Nygården samarbejder vi med:

  • Sundhedsplejerske
  • Tale-hørekonsulent
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
  • Sagsbehandlere/socialrådgiver
  • Motorikkonsulent
  • Vemmelev Skole
  • Pædagogiske inklusionsvejledere
  • Dagtilbudsforum (flere fagfolk er samlet)

Dagplejen

Vi har et udvidet samarbejde med dagplejen i Dagtilbud Vemmelev. Dagplejen bliver inviteret med til mindst 3 faste aktiviteter i året, og desuden har vi faste kontaktpersoner både i Gården og i dagplejen. Den ansvarlige i Nygården er Ann.

Siden er sidst opdateret 19. december 2022