Samarbejdspartnere

Nygården har et tæt samarbejde med Vejsgårdparkens Børneinstitution blandt andet ved:

 • Fællesleder Gitte Hougaard
 • Fælles pædagogisk personaleweekend
 • Fælles bestyrelse (hvert sit forældreråd)
 • Fælles personalemøder

Herudover har vi samarbejde med:

 • Sundhedsplejerske
 • Tale-hørekonsulent
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Sagsbehandlere/socialrådgiver
 • Motorikkonsulent
 • Vemmelev Skole
 • Pædagogiske inklusionsvejledere
 • Dagtilbudsforum (flere fagfolk er samlet)

Dagplejen

Vi har et udvidet samarbejde med dagplejen i Dagtilbud Vemmelev. Dagplejen bliver inviteret med til mindst 3 faste aktiviteter i året, og desuden har vi faste kontaktpersoner både i Gården og i dagplejen. Den ansvarlige i Nygården er Ann.

Læs mere om dagtilbud til børn på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Siden er sidst opdateret 18. januar 2018