Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger
 • Aflevering og afhentning

  Personalet har skiftende arbejdstider, og derfor er der ikke altid en primærvoksen, når I henter og afleverer. Vi forsøger så vidt mulig at tilrettelægge arbejdstiden, så der er en primærvoksen tilknyttet gruppen det meste af dagen.

  Aflevere

  • Aflevere barnet inden kl. 9 eller efter kl. 10, da vi har samling i dette tidsrum.

  • Det er vigtigt, at du hjælper barnet med at få en god start på dagen.

  • Hjælp barnet med tøj mm eller giv jer tid til, at barnet selv klarer de praktiske opgaver.

  Hente

  • Bliver dit barn hentet af en anden, skal du huske at give gården besked om dette. 
  • Søskende må ikke hente, hvis de er under 12 år.
  • Giv barnet tid til at afslutte legen.
  • Hjælp om nødvendigt barnet med oprydning.

  Husk altid at sige goddag og farvel til en af pædagogerne, så vi får mulighed for at udveksle informationer.

 • Barnets start

  Ind - og udskrivning foregår via Slagelse Kommunes hjemmeside eller ved at kontakte pladsanvisningen på tlf. 58 57 36 00. 

  Når i har givet tilsagn om, at I vil have plads, - ringer I til institutionen og aftaler et besøg. 

  Når jeres barn skal starte i vores institution forventer vi, at barnet har nogle korte dage i starten, hvor I deltager, så barnet oplever en rolig og tryg opstart. I må forvente, at skulle afsætte nogle fridage til indkøring. Det er under indkøringen, at forældre og personale lære hinanden at kende og får skabt en god relation til gavn og glæde for barnet.

  Aftal med personalet hvordan indkøringen bedst lader sig gøre i forhold til barnets tarv og institutions daglige praksis.

 • Ferie og fridage

  Det er vigtigt, at vi får besked, når jeres barn holder ferie eller fridag, af hensyn til evt. vikardækning, så vikarforbrug kan gemmes til der, hvor der er størst behov.

 • Forsikring

  Er dit barn forsikret?

  En del forældre tror, at deres barn er dækket af kommunens forsikring, hvis barnet kommer ud for en ulykke, mens det er i kommunens varetægt. Sådan har det været tidligere, men den ordning gælder ikke længere.

  Hvis barnet kommer ud for en ulykke, kan der kun ydes erstatning, hvis barnet er dækket af en privat ulykkesforsikring. Det er derfor vigtigt, at man som forælder selv sikrer sig, at ens barn er dækket.

  Tjek din ulykkesforsikring

  Mange børn er automatisk omfattet af forældrenes ulykkesforsikring, indtil de fylder to år. Derefter skal de typisk have deres egen dækning enten på forældrenes forsikring eller på en selvstændig børneulykkesforsikring.

  Slagelse Kommune opfordrer alle forældre til at tjekke deres børns forsikringsforhold – før skaden sker.

  Det kan blive dyrt senere

  En typisk forsikringssag handler om tandskader i forbindelse med fald eller sammenstød. Her står den offentlige skoletandpleje for den nødvendige behandling uden udgifter for forældrene, så længe barnet er under 18 år.

  - Problemet er, at der ofte er tale om midlertidig behandling ved Skoletandplejen, da den endelige behandling først kan ske, når barnet er fuldt udvokset. Til den tid er barnet ikke længere dækket af den offentlige tandpleje, og så skal man selv betale, hvis man ikke var forsikret, dengang skaden skete, forklarer Linda Grødahl Petersen.

  Reglerne for kommunernes ulykkesforsikringer blev ændret i 2011 som en konsekvens af en afgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 • Fødselsdag

  Vi vil rigtig gerne fejre jeres barns fødselsdag. I bestemmer om det skal være her eller hjemme hos jer. Dog vil vi gerne have, at I tænker på det er ”små maver”, især hos vuggestuebørnene, og at de hurtigt bliver mætte. Derfor er et enkelt stykke kage eller f.eks. en flødebølle, en is eller lignende nok.

  Hent inspiration i Dagtilbud Vemmelev og Slagelse Kommunes kostpolitik, der lægger op til, at det er noget sundt der deles ud, f.eks. små frugtstykker og en bolle el.lign. Spørg personalet for yderligere inspiration og for at arrangere fødselsdagen.

  Du kan læse hele vores kostpolitik under politikker og principper

 • Ind- og udmeldelse

  Udmeldelse af institutionen skal ske med 1 måneds varsel fra den sidste i måneden.

  Du kan på  Pladsanvisningen i Slagelse Kommunes hjemmeside læse og finde alt om selvbetjening ved indmeldelse og udmeldelse.

 • Legetøj
  • Legetøj må medbringes en gang om måneden. Se månedsplan gældende for dit barns gruppe.
  • Børnene må gerne medbringe en sove- trøstebamse.
  • Gården tager ikke ansvaret for ødelagt eller bortkommet legetøj.
  • Personalet skal ikke bruge tid på at lede efter bortkommet legetøj
 • Lukkedage

  I løbet af året vil der være faste lukkedage, disse vil blive udmeldt i december måned.

  Vi følger Slagelse Kommunes lukkedage.

  På lukkedagene vil der være "nødåbent" i et antal institutioner geografisk fordelt i kommunen. Disse institutioner udpeges fra centralt hold, og der udsendes brev om pasningsbehov på lukkedage til alle forældre i Slagelse Kommune.

  Har du behov for pasning af dit barn mellem jul og nytår, bedes du udfylde et skema og aflevere det i institutionen.

  Dit barn vil blive tilbudt pasning i en af kommunens institutioner. Du kan ikke regne med, at det netop er "din" institution, der har åbent mellem jul og nytår.

  Du vil senest 8 dage før få oplyst navn, adresse og telefonnummer på den institution dit barn vil få tilbudt pasning i.

 • Madpakker

  Inspiration til madpakken

  En gang om måneden - samme dag som legetøjsdag (se månedsplan) må dit barn have enten en mælkesnitte, eller knoppers, eller andet søn ting med.

  • Altid rugbrød.
  • Børn er vilde med mange små ting som da kan spise sammen med rugbrødet, som f.eks.: Rosiner, frugtstænger, frugt/grønt, ostehaps/klodser, rejer, æg, tomat, kogt pasta, frikadeller, tun, æggekage m.m.

  Inspiration til ”frugtposen

  • Knækbrød med ostehaps/ostetrekant
  • Bøtte med yoghurt naturel og lidt frisk frugt – müsli
  • Bolle samt lidt frisk frugt
  • ”Ynglings klapsammen mad”
  • Lidt rosiner – nødder og frisk frugt
  • Avokado
  • Gnave grønt

  Kun fantasien sætter grænser, det behøver ikke være frugt, men noget sundt, nærende og mættende (der er længe til aftensmaden).

  Under politikker og principper kan du læse hele vores kostpolitik.

 • Påklædning
  • Børnene skal altid have praktisk tøj på/med i forhold til vejret.
  • Vi er ude i al slags vejr
  • Termoundertøj er en rigtig god ide, da vi er ude i al slags vejr meget af dagen
  • Tøjet skal kunne tåle at blive beskidt.
  • Der må ikke være snore i jakker og huer af sikkerhedshensyn.
  • I barnets garderobe skal der altid være regntøj, gummistøvler og skiftetøj.
  • Indendørs skal barnet altid have sutsko på.
  • Personalet kan ikke bruge resurser på at lede efter bortkommet tøj og sko.
  Husk derfor altid navn i tøj og støvler.
   
  Hjælp dit barn med at holde orden i garderoben, så det er overskueligt for barnet.
 • Sygdom

  Det er vigtigt, at jeres barn ikke kommer, hvis det er sygt. Bliver barnet sygt i løbet af dagen, ringer vi til jer, så I hurtigst muligt kan komme i gang med en eventuel behandling (vi følger embedslægens og sundhedsstyrelsens retningslinjer).

  Vi vil gerne være behjælpelige med medicingivning, hvis vi får en skriftlig vejledning fra lægen.

 • AULA

  I Nygården bruger vi AULA.

  • Det er her barnets stamkort udfyldes – og I som forældre skriver under på og giver tilladelser til forskellige ting – SÅ det er VIGTIGT at stamkortet er udfyldt
  • Det bruges til at I forældre skal taste jeres børn ind når de kommer, og ud, når I henter børnene.
  • Det er et medie til at melde til ferie, fridage, sygdom mm.
  • Det er et medie til orienteringer, månedsplaner, nyhedsbreve mm.
  • Der ligger alle datoer for forældrearrangementer og ved nye arrangementer bliver det slået op i AULA
  • Det bruges til kommunikation mellem forældre og personale.
  • Det er her referater fra bestyrelsesmøder, forældrerådsmøder og forældremøder ligger.

  I det hele taget er det den form for opslagstavle vi bruger.

  Det er vigtigt at barnets mødetider er retvisende, da det er efter disse, vi lægger personalets vagtskemaer.

 • Vigtige ting at huske
  • At give os besked om ændringer i familien, der kan få betydning for dit barns trivsel.
  • At aflevere stamkort den første dag eller elektronisk
  • At informere os om barnets sovevaner, renlighed, mødetider og eventuelle sygdomme/allergier eller lignende
  • Husker at sige goddag og farvel til en voksen enten fra vuggestuen eller børnehaven hver dag, så vi får mulighed for at udveksle informationer.
  • At I giver besked når der er andre der henter jeres barn.
  • At dit barn har rigeligt med skiftetøj i garderoben, da vi har fokus på udeliv og er meget ude i alt slags vejr.
  • At tjekke kasserne på badeværelset løbende for skiftetøj.
  • At barnet er klædt på efter vejrforholdene og har overtøj med efter vejret.
  • At I skriver navn i alt, tøj, sko, madkasser og frugtposer m.m., det er så ærgerligt at miste det.
  • At I hjælper barnet med at holde orden i garderoben, så det er overskueligt for dit barn, tømme garderoben for rengøring om fredagen.
  • At madkasser og frugtposer lægges i køleskabet og tømmes hver eftermiddag.
  • At jeres barn gerne må have sove/trøstebamse med. 
  • A

   t dit barns kostvaner svarer til Dagtilbud Vemmelevs/Slagelse Kommunes kostpolitik.

  • Husk ikke at have snore og hætter der sidder fast i frakker/trøjer/huer m.m., dette af sikkerhedsmæssige årsager, da de kan sidde fast i grene o. lign.
  • At holde jer informeret via opslag og hjemmeside.

  • At svare på skrivelser til tiden.
Siden er sidst opdateret 14. september 2018