Pædagogisk dokumentation

Alle børn i Dagtilbud Vemmelev har en skattekiste/mappe - hvor vi gennem beskrivelser, interviews og billeder m.m. dokumenterer barnets vuggestue- og børnehaveliv.

Hvert barn har tilknyttet en fokusvoksen, som tager hånd om barnets udvikling. Denne voksne er også den der har forældresamtaler m.m.

TOPI

Hvert år i marts og september udarbejder personalet en udviklingsprofil på samtlige børn.

Er der noget, der skal tages hånd om, indkaldes I til samtale, så vi sammen kan gøre en indsats for barnets udvikling og trivsel.

Vi kan fra den ene gang til næste gang profilen bliver udarbejdet, se om handleplanen på barnet har rykket barnet i dets udvikling. Skal der udarbejdes en handleplan er det med jeres samtykke at profilen videregives til andre samarbejdspartnere.

Billeder og andre dokumentationer er synliggjort på Gården.

Siden er sidst opdateret 31. oktober 2018