Sprogvurdering

I det år barnet fylder 3 år, vil alle børn blive sprogvurderet, og igen det år de går i Storgruppe.