Sprogvurdering

Har barnet det svært med sproget eller dele af det, bruger vi TRAS til at kortlægge barnets vanskeligheder for at få iværksat den rette hjælpeforanstaltning. 

I Slagelse Kommune er det vedtaget, at alle institutioner anvender sprogvurderingsmaterialet, TRASMO.

I Nygården er vores sprogansvarlig Ulla Buck. 

Vi arbejder med dialogisk læsning i hverdagen og gør meget ud af at samtale med barnet.

Vi har et udvidet samarbejde med Gårdens tilknyttede tale/hørekonsulent, hvis barnet har brug for målrettet sprogstimulering.

Yderligere informationer fås i institutionen.