Spørgeskema

Forældreundersøgelse vedr. inklusion

Kære forældre

I forbindelse med en ekstern evaluering af Slagelse Kommunes inklusionsindsats i samarbejde med Undervisningsministeriet ønsker vi at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud.  Formålet med forældreundersøgelsen er at afdække jeres vurdering af og betydning for børnefællesskaberne i jeres barns dagtilbud, jeres holdning til inklusion og at få identificeret hensigtsmæssige måder at inddrage forældre i inklusionsarbejdet.

Forældreundersøgelsen gennemføres af Konsulenthuset CUBION og består af en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Hvis I har flere børn i dagtilbud bedes I udfylde et spørgeskema pr. barn.

I starter spørgeskemaundersøgelsen ved at klikke på nedenstående link.

Link til forældreundersøgelse på dagtilbudsområdet:

Det tager ca. 10 minutter at udfylde spørgeskemaet og vi vil bede jer udfylde det senest 2. oktober 2015.

Jeres svar vil blive behandlet anonymt.

Vi håber at I vil se afse tid til at besvare undersøgelsen for jeres svar vil bidrage med værdifuld viden for os.

Hvis I har spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen eller tekniske problemer kan I kontakte Randi Juul-Olsen fra Konsulenthuset Cubion på randi@cubion.dk.

På forhånd tak for hjælpen 

 

Venlig hilsen

Maj-Britt Thy
Chefkonsulent
Center for Børn og Familie